เกี่ยวกับเรา

หนังสือพิมพ์มิตรภาพ

หนังสือพิมพ์มิตรภาพ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันก่อตั้งโดยบริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หลากหลายประเภท เช่น สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ ยูทูป แอปพลิเคชั่น มุ้งเน้นนำเสนอผลงาน ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในเชิงบวกและสร้างสรรค์

หนังสือพิมพ์มิตรภาพ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ ประกาศปิดงบประจำปี ประกาศเลิกบริษัท ประกาศเพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่ตั้งบริษัท บอกกล่าวจำนอง เผยแพร่ข่าวสารด้านธุรกิจ บุคคล กฎหมาย บัญชี ภาษี การบริหาร และข้อความประกาศต่างๆ วางจำหน่ายทั่วประเทศ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รูปเล่มสวยงาม มีทั้งแบบฉบับเล่มจริง และแบบออนไลน์ สามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เลขที่ สสช.17/2564
ด้านธุรกิจ
กฎหมาย
บัญชี
ภาษี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อความประกาศต่างๆ