อัตราค่าประกาศและวิธีการชำระเงิน

อัตราค่าประกาศหนังสือพิมพ์
 1. บริษัท มหาชน (จำกัด) ลงโฆษณา จำนวน 3 วัน
  หนังสือพิมพ์ฉบับเล่มจริง
  ใช้จำนวน 6 เครดิต (300 บาท)
  ออนไลน์
  ใช้จำนวน 3 เครดิต (150 บาท)

 2. บริษัท จำกัด ลงโฆษณา จำนวน 1 วัน
  หนังสือพิมพ์ฉบับเล่มจริง
  ใช้จำนวน 4 เครดิต (200 บาท)
  ออนไลน์
  ใช้จำนวน 1 เครดิต (50 บาท)

 3. อัตราค่าลงประกาศทั่วไป เช่น บอกกล่าวบังคับจำนอง จำนวน 3 วัน
  หนังสือพิมพ์ฉบับเล่มจริง
  ใช้จำนวน 6 เครดิต (300 บาท)
  ออนไลน์
  ใช้จำนวน 3 เครดิต (150 บาท)

 4. กรณีประกาศอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามต่อหนังสือพิมพ์รายวันมิตรภาพโดยตรง

 5. หมายเหตุ : รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน หากต้องการให้จัดส่งเป็น EMS หรือไปรษณีย์เอกชนชำระเพิ่ม 1 เครดิต