เติมเครดิต

สามารถเลือกเติมเครดิตได้ตามความต้องการ

1 เครดิตเท่ากับ 50 บาท

Pจำนวนเครดิตจำนวนเงินเต็มจำนวนเงินที่ต้องจ่ายส่วนลดราคาต่อกรอบ
11050040010040 ซื้อตอนนี้
2201,00075025037.5 ซื้อตอนนี้
3301,5001,05045035 ซื้อตอนนี้
4402,0001,20080030 ซื้อตอนนี้
5กำหนดเอง ซื้อตอนนี้

หมายเหตุ :
  • 1. สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
  • 2. เครดิตที่ใช้ไม่หมด สามารถขอเงินคืนได้ ซึ่งบริษัทฯจะคืนเงินให้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าขอคืน
(คำนวณการโฆษณากรอบละ 50 บาท เท่านั้น)