วิธีลงโฆษณา

รูปแบบการลงโฆษณา

วิธีที่ 1 การลงโฆษณาระบบสมาชิก
*** แนะนำ ประหยัดสูงสุดเพียงกรอบละ 30 บาท

 1. ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกด้วย E-mail (ได้ทุกอีเมลล์)
 2. เข้าสู่ระบบจากเมนูด้านบนขวามือ หลังจากนั้นเลือกเติมเครดิต
 3. ชำระเงิน โดยเลือกช่องทางที่ท่านสะดวก หลังจากท่านชำระเงินแล้วระบบจะเติมเครดิตให้ท่านอัตโนมัติ
 4. สามารถเลือกลงโฆษณาได้หลากหลายวิธี
  • วิธีที่ 1 ลงประกาศโฆษณาตาม Template สำเร็จรูป หรือ กรอกข้อมูลเองลงโฆษณาได้ทีละ 1 กรอบ
  • วิธีที่ 2 ลงประกาศโฆษณาด้วยรูปภาพ JPG, JPEG, PNG หรือไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน
  • วิธีที่ 3ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (ปิดงบประจำปี) ลงโฆษณาได้หลายกรอบพร้อมกัน โดย download excel และ กรอกข้อมูลลงตามที่กำหนดไว้
 5. ทุก 18.00 น. ระบบจะรวบรวมโฆษณาที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพื่อผลิตเป็นหนังสือพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ในวันถัดไป

วิธีที่ 2 : การลงโฆษณาสำหรับบุคคลทั่วไป
*** ไม่ได้เป็นสมาชิก

 1. พิมพ์จดหมายเชิญประชุมหรือลงประกาศที่ท่านต้องการลง โฆษณาตัวอักษร ที่พิมพ์ควรมีขนาด 16 ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนและสวยงาม
 2. ชำระค่าประกาศ คลิก
 3. จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1. ประกาศที่ต้องลงประกาศ ขนาด A4 แนวตั้ง
  2. หลักฐานการชำระเงิน
  3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานใหญ่/สาขาเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
  4. ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
  5. ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ของผู้ลงประกาศ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 4. จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1. e-mail : [email protected]ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมลล์ภายใน 1 วัน
  2. line official : @mittapapnews ท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง
  3. ติดต่อหนังสือพิมพ์มิตรภาพโดยตรง โทรศัพท์ : 02 095 5294 , 091 949 9796 , 081 553 5954
 5. ทุก 18.00 น. ระบบจะรวบรวมโฆษณาที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพื่อผลิตเป็นหนังสือพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ในวันถัดไป