ข่าวเด่น

>

อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างานคอลัมนิสต์

image

อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างาน

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอาจารย์พรเทพ  พงษ์สง่างาน

แนวทางการทำงานของ HR ที่ต้องรู้ เพื่อให้รอดทั้งคนและธุรกิจ

แนวทางการทำงานของ HR ที่ต้องรู้ เพื่อให้รอดทั้งคนและธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม