เปิดใจ "ชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ " ผู้บริหารหนังสือพิมพ์มิตรภาพ ที่มาแรง
หน้าแรก

>

ข่าวทั้งหมด

>

เปิดใจ "ชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ " ผู้บริหารหนังสือพิมพ์มิตรภาพ ที่มาแรง

1366 views

-

        เปิดใจ "ชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ " ผู้บริหารหนังสือพิมพ์มิตรภาพ ที่มาแรง

        ได้มีโอกาสพุดคุยแบบ exclusive กับคุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์มิตรภาพ   ปัจจุบันคุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ เป็นผู้บริหารบริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมากมาย  ถือเป็นผู้ที่คลุกคลีในแวดวงสื่อมานาน และนอกจากคุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ จะเป็นผู้บริหารของบริษัทในเครือของฮับส์ แล้ว เราจะรู้จักคุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ กันดีในอีกบทบาทหนึ่ง คือผู้บริหารของบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กรนั้นเอง

        ความท้าทายของการทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

        คุณชนาภัช กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมวงการสื่อเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก เพียงชั่วข้ามคืนเปลี่ยนจากยุคดังเดิมเป็นยุคดิจิทัล เกิดการสื่อสารใหม่ๆแปลกหู แปลกตา จนตามแทบไม่ทัน แน่นอนทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ไม่อยากทิ้งคุณค่าดังเดิมไปเสียทั้งหมด เรายังคงรักษาอัตลักษณ์หนังสือพิมพ์มิตรภาพเอาไว้ หลายคนคุ้นชินกับหนังสือพิมพ์ที่รับลงประกาศทั่วๆไป ซึ่งไม่มีเนื้อหาอะไรนอกจากตัวประกาศ แต่หนังสือพิมพ์มิตรภาพ เราเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์จริงๆ แม้มีวัตถุประสงค์รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ ก็ตาม  หนังสือพิมพ์มิตรภาพ วางจำหน่ายทั่วประเทศ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยรูปแบบเล่มที่สวยงาม น่าเก็บสะสม สามารถลงประกาศได้ 24 ชั่วโมง เรามีทั้งระบบออนไลน์และแบบเล่มจริง สำหรับค่าบริการลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ก็เป็นราคาแสนมิตรภาพ คุ้มมากจริงๆ

        เหตุใดถึงหันมาทำหนังสือพิมพ์แนวรับลงประกาศ

      อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่า บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด หรือที่ปรึกษาอาวุโส เราทำธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ทรัพยากรบุคคล การวิจัย การตลาด การเงิน การลงทุน ให้กับองค์กรต่างๆกว่า 100 องค์กร เราพบปัญหาเรื่องการใช้และประกาศหนังสือพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความกันเยอะมากๆ ซึ่งการประกาศหนังสือพิมพ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากกฎหมายกำหนดบังคับเอาไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175  คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
        คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

จึงเห็นได้ว่าเมื่อกฎหมายกำหนดบังคับเอาไว้ เราจึงต้องปฏิบัติตาม หากไม่ดำเนินการที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา ถูกเพิกถอนนิติกรรมต่างๆได้  ที่สำคัญหนังสือพิมพ์มิตรภาพ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้เป็นหลักฐานการลงประกาศหนังสือพิมพ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการยอมรับจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังค เกี่ยวกับมาตรฐานหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่นิยมของบริษัทจำกัด  บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าต่างๆ ในการใช้ประกอบจดทะเบียนธุรกิจ

                                

       ทำไม!! หนังสือพิมพ์มิตรภาพ จึงครองใจลูกค้า

      การให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มาลงประกาศหนังสือพิมพ์มิตรภาพด้วยการบริการที่แสนมิตรภาพ จริงใจ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือหากเกิดความผิดพลาดในเอกสาร มันคือจุดแข็งของเรา ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรก็เข้ามาแทนที่ตรงนี้ไม่ได้ เพราะมีท่านจึงมีเรา “หนังสือพิมพ์มิตรภาพ”

       สามารถติดต่อหนังสือพิมพ์มิตรภาพ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02 015 4354 , 081 553 5954

ข่าวที่น่าสนใจ