เรือไฟฟ้าเพิ่มเส้นทาง “พระราม 7-ปิ่นเกล้า-สาทร”
หน้าแรก

>

ข่าวทั้งหมด

>

เรือไฟฟ้าเพิ่มเส้นทาง “พระราม 7-ปิ่นเกล้า-สาทร”

537 views

-เรือไฟฟ้าเพิ่มเส้นทาง “พระราม 7-ปิ่นเกล้า-สาทร”

เรือไฟฟ้าเพิ่มเส้นทาง “พระราม 7-ปิ่นเกล้า-สาทร” 20 บาทตลอดสาย

 

 

เรือไฟฟ้าเพิ่มเส้นทาง “พระราม 7-ปิ่นเกล้า-สาทร” เริ่ม 20 ธ.ค. 64 นี้ 20 บาทตลอดสาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. 2564 นี้ ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง “Metro Line” จากท่าเรือพระราม 7 – ท่าเรือสาทร และเส้นทาง “City Line” จากท่าเรือปิ่นเกล้า – ท่าเรือสาทร โดยเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายไปถึงสิ้นปี 2564 เช่นกัน

จากนั้นในเดือนม.ค. 2565 Metro Line จะปรับเป็น 25 บาทตลอดสาย ส่วน City Line 20 บาทตลอดสาย โดยเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและลดจุดจอดท่าเรือเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น สำหรับจำนวนเที่ยวเรือโดยสารที่ให้บริการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 

1. เวลา และเส้นทาง ที่ให้บริการ Metro Line (3 ลำ)

วันจันทร์ – วันศุกร์ (12 เที่ยว/วัน)
06.05 น. – 17.45 น.

วันเสาร์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ (18 เที่ยว/วัน)
07.30 น. – 18.45 น.

วันอาทิตย์ (18 เที่ยว/วัน)
07.30 น. – 18.45 น.

เวลา และเส้นทาง ที่ให้บริการ City Line (3 ลำ)

วันจันทร์ – วันศุกร์ (36 เที่ยว/วัน)
07.00 น. – 18.05 น.

วันเสาร์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ (36 เที่ยว/วัน)
07.00 น. – 18.05 น.

วันอาทิตย์ (36 เที่ยว/วัน)
07.00 น. – 18.05 น.

โดยปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับท่าเรือ 4 จุด ได้แก่ สายสีม่วงเชื่อมที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า, สายสีน้ำเงินเชื่อมกับท่าเรือบางโพ และท่าเรือราชินี, สายสีเขียวเชื่อมที่ท่าเรือสาทร และในอนาคต สายสีส้มจะเชื่อมได้ที่ท่าเรือศิริราชและท่าราชวงศ์ ซึ่งหากดูการเติบโตของผู้ใช้บริการท่าเรือสาทร เดิมมีประมาณ 1,000 คน/วัน แต่เมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ผู้ใช้บริการเพิ่มเป็นกว่า 20,000 คน/วัน เชื่อว่าการคมนาคมทางน้ำจะช่วยกระจายประชาชนเชื่อมกับรถไฟฟ้าได้ตลอดแนว

และนอกจากนี้ในปี 2565 ผู้ให้บริการมีแผนต่อเรือโดยสารไฟฟ้ารุ่นใหม่เพิ่มอีก 15 ลำ เป็นเรือขนาดเล็ก รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 150 คน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2565 เป็นเรือที่สามารถลอดสะพานได้ในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง จะทำให้สามารถให้บริการได้ตลอดทั้งปี เป็นการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่น่าสนใจ